Nyheder

Hydrochlorthiazid og kræft

mandag, 11. juni 2018

En ny dansk undersøgelse har vist en sammnehæng mellem
modermærkekræft og lægemidlet hydrochlorthiazid. Det betyder
IKKE, at man ikke skal tage hydrochlorthiazid.

Det er langt fra alle former for modermærkekræft, der påvirkes
af hydrochlorthiazid. Det er 2 sjældne underformer. Så selv om 
risikoen er øget, er den stadig meget lille. I absolutte tal viser
undersøgelsen, at 3 danskere om året får en af de 2 former for
modermærkekræft om året pga. hydrochlorthiazid.

Det, man har gjort i undersøgelsen, er, at man har sammenlignet
forbruget af hydrochlorthiazid hos 19000 patienter med modermærkekræft
og en gruppe på 192000 personer uden modermærkekræft. Så viser det sig, 
at forbruget af hydrochlorthiazid er forholdsvis højere i gruppen med 
modermærkekræft end kontrolgruppen på de 192000 personer.

Der er altså en statistisk sammenhæng, men vi mangler at finde
årsagssammenhængen. Først når vi kender den, kan man sige præcis
hvad man skal gøre.

Hvad gør du nu?
1. Find ud af om du får hydrochlorthiazid eller om det er et andet
    mærkeligt navn. Det står på medicinpakningen.
    Hvis ikke det står i navnet, så står det lige nede under navnet. Se evt.
    totalliste over lægemidler med hydrochlorthiazid i Danmark her
2. Hvis du er utryg ved at fortsætte med hydrochlorthiazid, så kontakt din
    læge. Så kan i sammen afklare situationen.
3. Da, det nu er modermærkekræft, der er risikoen, så kan du være ekstra
    grundig med solcremen. Men som nævnt ovenfor, kender vi ikke 
    årsagssammenhængen, så solcreme er ikke nogen garanti.

Hvad skal du IKKE gøre:
Du skal ikke stoppe med at tage hydrochlorthiazid uden lægeaftale. Forhøjet
blodtryk er en langt større risiko for dit helbred end risikoen for
modermærkekræft som følge af hydrochlorthiazid.