Nyheder

Paracetamol med forlænget virkning

torsdag, 24. maj 2018

Depotformuleret paracetamol trækkes alligevel IKKE tilbage fra markedet. JUHUU.

Pinex Retard og Panodil 665 mg kan altså fortsat købes fremover.

Det er vi, på apoteket, rigtig glade for, da mange mennesker har god gavn af
depotformuleringerne.

Tilbagetrækningen var besluttet på EU-niveau, men Danmark har besluttet, at gå egne veje.
Myndighederne mener, at vi i Danmark har styr på overdoseringerne af paracetamol.