Nyheder

Valsartan

fredag, 21. september 2018

Forurenet valsartan har indtil videre ikke medført øget 
forekomst af kræfttilfælde i Danmark

I sommers kom det frem, at nogle producenter
fik forurenet deres produktion af lægemiddelstoffet
valsartan med stoffet N-nitrosodimethylamin (NDMA).
NDMA kan være kræftfremkaldende. Den var gal hos
nogle kinesiske og en enkel indisk producent. Det er
en vaskeægte skandale. Vi har et kontrolsystem af alle
lægemidler ind i Europa. Det foregår i EU-regi. Det
system har også svigtet i denne sag. Skandale nr. 2.

I Danmark har vi meget gode registre over lægemidler.
Så gode, at vi kan se præcis hvilke produkter, den
enkelte dansker har fået udleveret på apoteket.

Man har så delt de danske valsartanbrugere i 2 grupper:
- de der har været udsat for NDMA
- de der ikke har været udsat for NDMA

og set om der var forskel på udviklingen af kræft i de
2 grupper. Det er der ikke. Så kan man altså konkludere:
forurenet valsartan har indtil videre ikke medført øget 
forkomst af kræfttilfælde i Danmark.

Ordlyden "indtil videre" er vigtig, da kræft er en sygdom, 
der udvikler sig langsomt. Det er derfor nødvendigt, at 
blive ved med at følge brugerne over flere år.