Distribution

 • Ventetiden for kontakt med personalet må højst være 10 min.
 • Der må højst være 0,02 % fejl målt i forhold til antal ordinerede
  pakninger inden for de seneste 12 måneder
 • Der må højst være 0,02 % fejl som opstår i forbindelse med
  oprettelse eller ændring af ordination.
 • Det er apotekets mål umiddelbart at kunne levere 98 % af de
  efterspurgte apoteksforbeholdte lægemidler.
 

Handicapbetjening

 • Ved betjening af handicappede tilstræber apotekets personale
  sig på i videst mulig omfang at tage de nødvendige hensyn
 • Apoteket bør have en optimal fysisk tilgængelighed for alle
  kunder der måtte have brug for pågældende ydelser.
 

Rådgivning og information

 • Målet er at alle vore kunder inviteres til dialog, i praksis måltsom minimum
  80 % af brugerne af lægemidlet og andre varer omfattet af sektorkrav.
 • Alle forsendelseskunder modtager information om at apoteket kan kontaktes
  for yderligere oplysninger om de tilsendte lægemidler.
 • Alle kunder, der modtager dosispakket medicin, får kopi af dosiskortet.