Opbevaring af data

Når du køber receptmedicin på apoteket, skal vi, i henhold
til lovgivningen, registrere nogle af dine data.

Ved køb af medicin på recept registrerer vi dit CPR-nummer,
navn, adresse og den medicin du køber. Oplysningerne 
videregives til de relevante myndigheder (Det Fælles Medicinkort,
Det Centrale Tilskudsregister og Lægemiddelstatistik)

Hvis dit medicinkøb skal indberettes til Sygeforsikring Danmark 
gør vi dette. Det er kun beløbet og medicintilskudskategorien,
der indberettes.

Hvis du får en vare noteret på regning, registrerer vi dine data.

Hvis du får udført en medicinsamtale registrerer vi dette under
dit CPR-nummer. Oplysningerne videregives ikke.

Hvis du får udfærdiget et Pillepas, registrerer vi dit pasnummer
og øvrige data. Oplysningerne videregives ikke.