Substitution

 Substitution er det forhold, at lægen
 skriver et navn på recepten, men
 apoteket tilbyder et præparat med
 et andet navn, fordi det er billigere.