Absurditet

Myndighederne er meget glade for substitution. Så glade, at de nogle
gange ser en ligeværdighed, der ikke er der.

Det skete f. eks. i 2015, da myndighederne lavede substitution mellem
Levosert og Mirena. Begge er hormonspiraler med levonorgestrel.
Den ene virker 5 år, den anden kun 3 år. Denne afgørende forskel
valgte myndighederne at se bort fra og gav substitution. Det er
efterfølgende ændret.

Nu er det imidlertidig sket igen. Nemlig med Mycostatinmikstur. Her
har lægemiddelstyrelsen lavet substitution mellem 3 præparater:
Mycostatin Paranova
Mycostatin 2care4
Nystimex
Men holdbarheden efter åbning er afgørende forskellig.
Mycostatin 2care4 er, efter åbning, holdbar til udløbsdato på flasken.
Nystimex er, efter åbning, holdbar 1 måned.
Mycostatin Paranova skal kasseres 7 dage efter åbning. 
Da en normal kur er 15 dage svarende til 1 flaske er udgaven
fra Paranova absurd. Men det vælger myndighederne altså at
se bort fra.

Hvordan kan det gå så galt? 

Der er tale om parallelimport. Når et dansk firma parallel-
importerer, gælder reglerne for holdbarheden i det land, der
parallelimporteres fra.
Mycostatin fremstilles i Tyskland og eksporteres herfra til andre lande.
Paranova har fundet nogle flasker i Spanien og her er reglerne for
opbevaring efter åbning kun 7 dage. Så er det også 7 dage, der gælder 
i Danmark. Hvis den tyske producent i stedet havde eksporteret til 
Italien og Paranova havde hentet den her, havde holdbarheden efter 
åbning været indtil det udløb producenten angiver på flasken, altså
et par år.
De andre parallelimportører importerer fra andre lande end Spanien
og har dermed et bedre udløb.

Reelt er der ingen forskel på holdbarheden, men det burde de danske 
myndigheder tage konsekvensen af og ikke tvinge parellelimportøren
til at skrive en absurd tekst på pakningen. Ingen kan bruge det til noget, 
andet end at blive forvirret.