Kroner og ører 2017

Tallene for substitution år 2017 er gjort op.

Hvis man sammenligner prisen på de 
medicinpakninger, de danske læger udskrev
på recepten, og prisen på de medicinpakninger
apoteket byttede til og udleverede til kunderne,
så var de samlet 2,6 milliarder billigere.

Samfundet og forbrugerne har altså tilsammen
sparet 2,6 milliarder kroner. Dem havde vi ikke
sparet, hvis vi ikke vi havde substitutionsordningen.

Substitutionsordningen betød, at personalet på
de danske apoteker skulle foretage den lille 
ekstraindsats, at bytte, mere end 22 millioner
gange. Det gør vi gerne i den gode sags tjeneste.