Uregelmæssigheder

Substitution skaber en masse små uregelmæssigheder.

Det skyldes, at reglerne omkring medicin er mange og meget indviklede .

Eksempel 1 december 2017:

Mycostatin mikstur er et svampemiddel til brug i munden. Det er oprindelig markedsført i flasker af 60 ml. Så passer det med, at man skal bruge 4 ml daglig i 15 dage. Kuren er færdig og flasken er tom. 

Pga. substitution er Mycostatin mikstur også blevet markedsført i 100 ml. Reglerne siger, at apoteket ikke må bytte fra 60 ml til 100 ml pga. størrelsesforskellen. Der er præcise regler for, hvornår apoteket må afvige mængdemæssigt.

I 60 ml er der 3 forskellige udgaver. De koster henholdsvis kr. 10,15; 10,25 og 10,25 pr. ml, svarende til en pris pr. flaske på henholdsvis kr. 609,00; 614,85 og 614,85.

I 100 ml er der 2 udgaver. de koster henholdsvis kr. 0,85 og 1,54 pr. ml, svarende til en pris pr. flaske på kr. 84,55 og 153,70. 

Apoteket må kun udlevere den pakningsstørrelse lægen har skrevet. Lægen bør ikke give 100 ml, da der kun skal bruges 60 ml til en kur. Men hvis lægen giver 100 ml, så sparer kunden + sygesikringen kr. 524,45 (609,00 - 84,55). 

De overskydende 40 ml skal efterfølgende destrueres, med en ikke ubetydelig udgift til følge. 

En ekstra lille skævhed er, at det samme firma faktisk markedsfører begge størrelser. Firmaet, der er en parallelimportør, tager henholdsvis 1,54 kr og 10,25 kr for 1 ml mikstur afhængig af om du køber 100 ml eller 60 ml.

Der er ingen logik i medicinpriser. Medicinalfirmaer skal levere et rimeligt økonomisk resultat hvert år.

 

Eksempel 2 december 2017

Ibumetin 400 mg 50 stk. Disse smertestillende tabletter findes i 4 udgaver. Den ene udgave findes kun i 60 stk. Reglerne siger, at det er prisen på den enkelte tablet, der afgør hvilken udgave apoteket skal sælge. Ibumetin 400 mg 50 stk koster pr. tablet kr. 0,62, altså kr. 31,25 pr. pakke. Ibuprofen Teva 60 stk koster pr. tablet kr. 0,62 øre, altså kr. 37,00 pr. pakke. Apoteket skal altså sælge 60 stk tabletter til en højere pris og kunden skal antageligvis have destrueret 10 tabletter på et tidspunkt. 

 

Eksempel 3 december 2017

 Et meget brugt stof til at sove på er zopiclon. Det findes i 2 forskellige styrker, 3,75 mg og dobbelt så stærk; 7,5 mg.

Der er en tendens til, at der sker en tilvænning til sovemedicin, dvs. man skal have mere og mere for at få en effekt. Samtidig er der en tendens til at effekten forsvinder ved lang tids brug. Bivirkningerne forsvinder imidlertid ikke, tværtimod de forstærkes, fordi man tager højere og højere dosis. Myndighederne har derfor gjort meget for at begrænse brugen af sovemedicin i Danmark. Det mest effektive er, at få lægerne til kun at udskrive sovemedicinen til korte perioder, når det er absolut nødvendigt for kunden. Så en lille pakke i lav styrke er at foretrække.

Priserne er:

Imozop 3,75 mg 10 stk kr. 178,10 svarende til 17,81 kr pr. tablet

Imozop 3,75 mg 30 stk kr.   72,35 svarende til   2,41 kr pr. tablet

Imozop 7,5  mg 10 stk kr.   35,35 svarende til   3,54 kr. pr. tablet svarende til 1,77 kr pr. 1/2 tablet

Det er meget tydeligt, at det er gået helt skævt, når du får 3 gange så mange tabletter til under den halve pris.

Som læge må man være fristet til at give 10 tabletter a. 7,5 mg 1/2 tablet til natten ved behov, frem for 10 tabletter a. 3,75 mg 1 tablet til natten ved behov. Kunden har godt nok fået til dobbelt så mange nætter, men til gengæld er prisen kun 1/10.

Men hvis man er sådan en læge, så kommer myndighederne efter en og beder en om at rette ind.

Der er ikke substitution på Imozop 3,75 mg 10 stk´s pakningen, men derimod på de andre pakningsstørrelser.